VIAC INFORMÁCIÍ O VÝROBKU

Diava vlhčené utierky na nábytok

Diava vlhčené utierky na nábytok

Vlastnosti:

Čistí a odstraňuje prach zo všetkých druhov nábytku. Vytvára antistatickú vrstvu. Chráni nábytok pred usádzaním prachu.

Upozornenie:

Nepoužívať na čistenie LCD obrazoviek. Vlhčená utierka slúži na jednorázové použitie.

Zloženie:

menej ako 5% amfotérny tenzid, menej ako 5% neiónový tenzid , Phenoxyethanol, Benzoic acid, Dehydroacetic acid, tetranátrium-etyléndiaminotetraacetát sodný (Na4EDTA), kyselina nitrilotrioctová, parfum.
Doporučujeme použitie v hotelierstve, službách, v domácnostiach.

Dôležité upozornenia:

Karta bezpečnostných údajov na www.tatrachema.sk - Pre zákazníkov - Na stiahnutie - KBU

Bezpečnostné upozornenie:

Uchovávajte mimo dosahu detí. Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom.

Pokyny na zneškodnenie:

Použitú vlhčenú utierku a prázdny obal likvidujte v rámci triedeného odpadu v súlade so zákonom o odpadoch. Zákaz vhadzovať utierku do toaletných mís.

Skladovanie:

Uchovávajte pri teplote miestnosti ( 15-20 °C). Chráňte pred priamym slnečným žiarením.

Balenie:

Počet kusov: 30
Rozmer utierky: 22cm x 25 cm


Po otvorení spotrebujte do 3 mesiacov.

Kontaktujte nás

TATRACHEMA,
výrobné družstvo Trnava
Bulharská 40
917 02 Trnava
Slovenská republika

Tel : 00421/ 33 590 1111

Štatút

Dňa 07.06.2010 Okresný súd v Trnave zapísal do obchodného registra, že právnická osoba s obchodným menom: TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava používa aj skrátenú verziu obchodného mena: TATRACHEMA VD
s tým, že voči inštitúciám (štátnym, samosprávnym, a pod. orgánom) bude výrobné družstvo vždy vystupovať ako TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava (neskrátene).

Informácie

Informácie o spracúvaní osobných údajov - E-shop
Informácie o spracúvaní osobných údajov - Súťaže
Informácie o spracúvaní osobných údajov - Cookies