VIAC INFORMÁCIÍ O VÝROBKU

FIXINELA perfekt univerzálne utierky

FIXINELA perfekt univerzálne utierky

Vlastnosti:

Fixinela perfekt univerzálne utierky sú vlhčené utierky určené na čistenie plastových, keramických a sklenených povrchov, povrchov z nehrdzavejúcej ocele, plastového a čalúneného nábytku.

Upozornenie:

Nepoužívať na čistenie LCD obrazoviek a displejov.
Vlhčená utierka slúži na jednorázové použitie.

Informácie o výrobku:

Pre čistiacu zmes obsiahnutú v utierke je na internetovej stránke www.tatrachema.com
k dispozícií karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 a karta údajov o zložkách podľa bodu C a D prílohy č.VII Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.648/2004 o detergentoch.

Pokyny na zneškodnenie:

Utierky nesplachujte do WC.Skladovanie:

Uchovávajte pri teplote miestnosti ( 15-20 °C).
Chráňte pred priamym slnečným žiarením.

Počet kusov: 30
Rozmer utierky: 22cm x 25 cm

Po otvorení spotrebujte do 3 mesiacov.

Kontaktujte nás

TATRACHEMA,
výrobné družstvo Trnava
Bulharská 40
917 02 Trnava
Slovenská republika

Tel : 00421/ 33 590 1111

Štatút

Dňa 07.06.2010 Okresný súd v Trnave zapísal do obchodného registra, že právnická osoba s obchodným menom: TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava používa aj skrátenú verziu obchodného mena: TATRACHEMA VD
s tým, že voči inštitúciám (štátnym, samosprávnym, a pod. orgánom) bude výrobné družstvo vždy vystupovať ako TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava (neskrátene).

Informácie

Informácie o spracúvaní osobných údajov - E-shop
Informácie o spracúvaní osobných údajov - Súťaže
Informácie o spracúvaní osobných údajov - Cookies