VIAC INFORMÁCIÍ O VÝROBKU

JASO na záclony 110g

JASO
prací prostriedok

Vlastnosti:

Jaso je prací prostriedok na záclony a stálofarebné textílie so zjasňujúcim efektom. Určený je pre pranie syntetických a bavlnených záclon a stálofarebných textílií. Odstraňuje sivý a nažltlý nádych záclon a textílií.  Účinné pracie zložky zbavujú záclony a textílie špiny, prachu, mastnoty, škvŕň od nikotínu a zažltlej farby spôsobenej slnkom. Pre konečnú úpravu odporúčame záclony mierne naškrobiť syntetickým škrobom SYNTAMYL.

Zloženie:

uhličitany, 5-15% aniónové tenzidy, 5-15% zeolity, < 5% mydlo,< 5% citran sodný, karboxymethylcelulóza, enzým, optické zjasňovače, parfum: HEXYL CINNAMAL, BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, LIMONENE.

Dávkovanie a použitie:

Obsah vrecka (110 g) postačí na jedno pranie v automatických práčkach (4 - 5 kg bielizne). Na predpierku a namáčanie použite 1/2 obsahu vrecka na 10 litrov vody. Obsahuje: kyselina benzénsulfónová, C10-13-alkylderiváty, sodné soli.
Doporučujeme použitie v hoteloch, v zdravotníctve, gastronomickom priemysle, v službách, domácnostiach a pod.

Dôležité upozornenia:

Karta bezpečnostných údajov na www.tatrachema.sk - Pre zákazníkov - Na stiahnutie - KBU
Dráždi kožu. Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Bezpečnostné upozornenie:

Uchovávajte mimo dosahu detí. Nevdychujte prach. Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom. P280 Noste ochranné rukavice a ochranné okuliare.

Prvá pomoc:

PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM  alebo lekára.

Pokyny na zneškodnenie:

Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

Skladovanie:

Výrobok sa skladuje v suchých skladoch pri teplotách +5°C až +25°C.

Balenie:

110 g
Minimálna trvanlivosť 24 mesiacov od dátumu výroby.

Kontaktujte nás

TATRACHEMA,
výrobné družstvo Trnava
Bulharská 40
917 02 Trnava
Slovenská republika

Tel : 00421/ 33 590 1111

Štatút

Dňa 07.06.2010 Okresný súd v Trnave zapísal do obchodného registra, že právnická osoba s obchodným menom: TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava používa aj skrátenú verziu obchodného mena: TATRACHEMA VD
s tým, že voči inštitúciám (štátnym, samosprávnym, a pod. orgánom) bude výrobné družstvo vždy vystupovať ako TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava (neskrátene).

Informácie

Informácie o spracúvaní osobných údajov - E-shop
Informácie o spracúvaní osobných údajov - Súťaže
Informácie o spracúvaní osobných údajov - Cookies