VIAC INFORMÁCIÍ O VÝROBKU

JASO sport 750ml + 250ml

JASO sport 750ml + 250ml grátis
tekutý prací prostriedok na funkčnú bielizeň

Vlastnosti:

  • obsahuje neutralizačné činidlo luctaodorfree, ktoré odstraňuje nepríjemné zápachy z bielizne
  • prací prostriedok bez bielidla, enzýmov, aviváže, optických zjasňovačov a fosfátov
  • zachováva funkčnosť bielizne (vodeodolnosť, priedušnosť)
  • vhodný aj na jemné tkaniny
  • vhodný na ručné pranie a pranie v práčke

Zloženie:

5 - 15 % neiónový tenzid, menej ako 5% amfotérny tenzid, menej ako 5% aniónový tenzid, mydlo, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYL ISOTHIAZOLINONE, parfum:BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, farba.

Doporučujeme použitie v hotelierstve, službách, v domácnostiach, v práčovniach a pod.

Dôležité upozornenia:

Karta bezpečnostných údajov na www.tatrachema.sk - Pre zákazníkov - Na stiahnutie - KBU
Ošetrený výrobok: Obsahuje 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné upozornenie:

Uchovávajte mimo dosahu detí.Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom.

Pokyny na zneškodnenie:

Zvyšky prípravku odovzdajte do zberného miesta nebezpečných odpadov. Prázdny obal dôkladne vypláchnite vodou a odovzdajte do zberného miesta komunálneho odpadu.

Skladovanie:

Výrobok sa skladuje pri teplotnom rozmedzí +5ºC až +30°C.

Balenie:

750 ml + 250ml

Minimálna trvanlivosť 36 mesiacov od dátumu výroby.
Dátum výroby a spotreby je vyznačený na obale.

Kontaktujte nás

TATRACHEMA,
výrobné družstvo Trnava
Bulharská 40
917 02 Trnava
Slovenská republika

Tel : 00421/ 33 590 1111

Štatút

Dňa 07.06.2010 Okresný súd v Trnave zapísal do obchodného registra, že právnická osoba s obchodným menom: TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava používa aj skrátenú verziu obchodného mena: TATRACHEMA VD
s tým, že voči inštitúciám (štátnym, samosprávnym, a pod. orgánom) bude výrobné družstvo vždy vystupovať ako TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava (neskrátene).

Informácie

Informácie o spracúvaní osobných údajov - E-shop
Informácie o spracúvaní osobných údajov - Súťaže
Informácie o spracúvaní osobných údajov - Dotazník
Informácie o spracúvaní osobných údajov - IS marketing
Zásady používania súborov cookies