KONTAKTY

TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava

Kontaktná adresa

Bulharská 40
917 02 Trnava
Slovenská republika


DIČ: 2020392957,
IČ DPH: SK2020392957,
IČO: 31434193
Obchodný register Okresný súd v Trnave, Oddiel DR, vložka č. 139/T

Otváracia doba podnikovej predajne:

pondelok-piatok:
08:00-11:30 - otvorené
(11:30-12:00 - obed. prestávka)
12:00-14:00 - otvorené

sobota-nedeľa: zatvorenéMapaTelefónne čísla a e-mailové adresy

Ústredie Trnava

Spojovateľ
tel.:      00421 / 33 / 5901 111
Sekretariát generálneho riaditeľa
tel.:      00421 / 33 / 5901 103
e-mail:
Ekonomický úsek
tel.:      00421 / 33 / 5901 125
e-mail:
Obchodný úsek
tel.:      00421 / 33 / 5901 133
e-mail:
Maloobchod
tel.:      00421 / 33 / 5901 199,154
e-mail:
Zahraničné oddelenie
tel.:      00421 / 33 / 5901 139
e-mail:
Úsek riadenia kvality a environmentu
tel.:      00421 / 33 / 5901 212, 113
e-mail:
Marketing
tel.:      00421 / 33 / 5901 110, 109
e-mail:
Technický úsek
tel.:      00421 / 33 / 5901 159
e-mail:
IT oddelenie
tel.:      00421 / 33 / 5901 149
e-mail:

 

Závod Trnava

Sekretariát
e-mail:
Vedúci závodu
tel.:      00421 / 33 / 5901 180
Nákup materialu
tel.:      00421 / 33 / 5901 153, 155


TATRACHEMA, výrobné družstvo, závod Šaštín

Kontaktná adresa

Piesočná 723
908 41 Šaštín - Stráže
Slovenská republikaTelefónne čísla a e-mailové adresy


Sekretariát
e-mail:
Vedúci závodu
tel.:      00421 / 34 / 6592 645


TATRACHEMA CZ s.r.o. Hodonín

Kontaktná adresa

Brněnská ul. 48,
695 01 Hodonín
Česká republika


tel.:      00420/ 518 624 518
e-mail:

MapaE-mailové adresy


Obchodné oddelenie
e-mail:
Odbyt, fakturácia
e-mail:
Účtáreň
e-mail:


Kontrolný orgán

Slovenská obchodná inšpekcia
poštový priečinok 29
Prievozská 32

827 99 Bratislava 27

tel.:       02/58272 162, 02/582 72 164
e-mail:

Kontaktujte nás

TATRACHEMA,
výrobné družstvo Trnava
Bulharská 40
917 02 Trnava
Slovenská republika

Tel : 00421/ 33 590 1111

Štatút

Dňa 07.06.2010 Okresný súd v Trnave zapísal do obchodného registra, že právnická osoba s obchodným menom: TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava používa aj skrátenú verziu obchodného mena: TATRACHEMA VD
s tým, že voči inštitúciám (štátnym, samosprávnym, a pod. orgánom) bude výrobné družstvo vždy vystupovať ako TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava (neskrátene).

Informácie

Informácie o spracúvaní osobných údajov - E-shop
Informácie o spracúvaní osobných údajov - Súťaže
Informácie o spracúvaní osobných údajov - Dotazník
Informácie o spracúvaní osobných údajov - IS marketing
Zásady používania súborov cookies